Asortyment wykonywanych robot geodezyjnych:

   Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
   Pomiary sytuacyjno -wysokościowe-aktualizacja podkładów syt-wys.
  Geodezyjno Obsługa inwestycji
  Wytyczenia i inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze obiektów budowlanych
            ( budynków, budowli,  wjazdów, ogrodzenia, itp.)
  Wytyczenia i inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze urządzeń podziemnych:  sieci i przyłączy
(wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne,gazowe, telekomunikacyjne, itp.)
    Obsługa geodezyjna obiektów budowlanych :


geoicon
       wytyczenia pod wykop,


geoicon       wytyczenia wskaźników osiowych na każdym etapie budowy,


geoicon       inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,   Pomiary objętości mas ziemnych

   Wyznaczanie zera budowy, pomiary wysokościowe

   Pomiary powierzchni użytkowych i kubatury

   Podziały nieruchomości

   Wznowienia granic

   Wyniesienie nowych granic po decyzji o podziale

   Mapy do celów sadowych i pod zasiedzenie

 
 
  Rozgraniczenia

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

  elev@vp.pl
  601 409 190

ul. Pachońskiego 9 31-223 Kraków

Działamy na terenie województwa małopolskiego